Projekter

Her kan i læse om vores spændende projekter​.

Dokumentation af uddybning i Kalundborg Vesthavn

Et af Skandinaviens største uddybningsentreprenører, Finske Wasa Dredging, udførte opgaven for bygherren, Kalundborg Havn.

Bygherrens rådgiver havde forlangt en uvildig kontrol af de forskellige faser af

uddybningen for en ny spuns og et nyt havne- og svajebassin.

Vi blev valgt fordi vi kunne levere søopmåling med den nødvendige nøjagtighed og

til det rigtige tidspunkt. 

For entreprenøren var det vigtigt, at vi kunne stille med båd og mandskab med meget kort varsel. Dette er muligt da vores båd står på trailer centralt placeret i landet.

“Thank you for the great cooperation during our project in Denmark. You have done really great work for us in Kalundborg”​​

“Be sure that I will contact you again the next time we have a project in Denmark”

Daniel Backlund

Project Manager

Wasa Dredging​

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med et svar inden for 48 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kvalitetssikring

Vi gennemføre alle søopmålinger efter faste nedskrevne procedure,. Dette sikre et ensartet og kvalitetssikret resultat - hver gang. 

Professionel rådgivning

Vores mangeårige erfaring i branchen, stiller vi til rådighed i form af rådgivning og assistance ved løsning af netop jeres opgave.

3D scanninger

Som den eneste Danske søopmålings firma tilbyder vi 3D scanninger af havneværker - der registrerer alle detaljer.  Vi opererer med 700 kHz og industriens mindste åbningsvinkel på kun 0.3 ˚  Det fås ganske simpelt ikke bedre...

Sundsøre Lystbådehavn

Læmolen omkring den lille lystbådehavn for enden af Hvalpsund i Limfjorden

blev anlagt i 1995. Materialerne var overskudsbeton fra den lokale

betonvarefabrik. Denne konstruktion er nu sunket og stod over for en

renovering.

I stedet for at sende bud efter den lokale landinspektør og hans GPS målepind beslutte Skive kommune og havnens ledelse at bestille en total 3D kortlægning af hele havnen og de dækkende værker.

Opmålingen er bl.a. udført med et skråtstillet MultiBeam ekkolod for at kunne

måle stenen op til havoverfladen. For at skabe en komplet model af hele

stenmolen, er der målt med Lidar laser over vand.

De to punktskyer er efterfølgende kombineret til en cm nøjagtig model af hele

havnen. Nu kan rådgiveren beregne mængder mv. med meget høj nøjagtighed

til glæde for den lille havns økonomi.​

​Energinet

​ENERGINET opførte i år 2020/21 gasledningen Baltic Pipe, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. En af verdens største vandbygningsentreprenører - Hollandske Royal Boskalis - anlagde gasledningen på tværs af Lillebælt.

Boskalis valgte SensorSurvey A/S til at udføre de søopmålinger som skulle dokumentere alle offshore arbejder overfor ENERGINET. SensorSurvey A/S opfyldte ENERGINET’s krav til et godkendt opmålingsfartøj, HNS & Organisation samt  Kvalitets- og Opmålingsprocedurer.

Det helt afgørende var dog, at vi kunne tilbyde opmåling med det mest

nøjagtige MultiBeam set up i branchen. Kravet til Søopmålingen var, at en Ø100 gasledningen - på bunden af ledningsgraven - skulle opmåles med en højde nøjagtighed bedre end 10 cm.​
​Samtidig skulle selve gasledningens runde overflade identificeres entydigt så positionen kunne bestemmes igen bedre end 10cm. 

Alt sammen på 44 meters vanddybde!

Det eneste danske 700 kHz MultiBeam system med 0.3 ˚ åbningsvinkel løste opgaven til alles tilfredshed. Her ses gasledningen på 44 meters dybde.

"We chose SensorSurvey because they could deliver the professional services that we required. They had the organization and the best MultiBeam system available. Thank you for a professional cooperation and job well done”.

Dominic Molkenthin

Chief Surveyor

Royal Boskalis​

​Stigsborg Kystfremrykning, Nørresundby

Som en bæredygtig sikring af lokalmiljøet anlægges en ny stensætning ca. 75 meter ude i fjorden og der fyldes op med rent sand på eksisterende strand og lavvandsområde. 

Kystfremrykningen følges op af en indkapsling af det kisaskedepot, som findes under området, med bl.a. en spuns. Denne kombinerede løsning skal sikre, at vandet ud for Stigsborg får badevandskvalitet.

SensorSurvey har i forbindelse med projektering af projektet opmålt fjordbunden fra kanten af sejlrende og helt ind til kysten. Det var en udfordring da vanddybden var meget ringe.​

Opmålingen omfattede også selve stranden, kystskrænten og baglandet langs kysten.

Samtidig optimerede vi hele dæmningsanlægget så indbygningsmængderne endte indenfor projektets økonomiske rammer. Nøjagtige og detaljerede 3D modeller var en del af opgaven. Disse modeller kan så efterfølgende anvendes i gravemaskinerne der udfører arbejdet.

​Vallensbæk Lystbådehavn, opmåling på meget lavt vand

I forbindelse med anlæggelse af et nyt havnebad og sikring af den eksisterende stenmole har vi udført en søopmåling op over et meget lavvandet område. Havbunden var for blød til, at en landmålere kunne måle med håndholdt GPS og da sikkerheden for vores medarbejdere er et fokuspunkt, måtte vi tænke i alternative løsninger.

Vi anvendte i stedet en fjernstyret drone - en såkaldt ASV - udstyret med MultiBeam ekkolod og Lidar laser. Vi kunne nu måle mudderbunden helt ind til stenmolen og Lidar laseren muliggjorde at opmålingen kunne fortsættes op langs stensætningen.

Dette skabte en 3D punktsky som rådgiveren kunne arbejde videre med. Opmålingen tjente samtidig som afregningsgrundlag for uddybning, ligesom data blev anvendt i graveflådens maskinstyringssystem.

Opmålingen omfattede også selve stranden, kystskrænten og baglandet langs kysten. Opmålingen, konstruerede vi.

​Renovering af søkabler

Renovering af søkabler kræver som det første, at man kender positionen på de gamle kabler der skal repareres eller udskiftes. De gamle kabler blev ofte udlagt på havbunden uden anden positionering end to båker på land som blev holdt overens under udlægningen.

Vi finder kablerne ved at kombinere en række opmålingsmetoder. Sensor Survey A/S finder i dag disse kabler ved bl.a. at scanne bunden med højfrekvent SideScan sonar ( 900-1.200 kHz) og højfrekvens MultiBeam (700 kHz).

Et Magnetometer der kan måle magnetfeltet omkring elkablet trækkes

også efter båden. Magnetometerets position bestemmes relativt af et

USBL undervands positioneringssystem.

Data fra alle systemer kombineres efterfølgende for at kunne vi kan give

kunden præcise koordinater til de gamle kabler.

​Rådgivning om optimale løsninger

Som den eneste havn i Danmark, har Lindø Port of Odense fået tilladelse til at anvende virtuelle AIS bøjer. En computer og et radiosystem placeret i land programmeres til at udsende bøje positioner, der herefter er synlige i det elektroniske søkort. Dette system sparer årligt havnen for et 6 cifret beløb til udlægning af fysiske bøjer.

SensorSurvey A/S har udarbejdet krav og specifikationer til det virtuelle bøje system. Dette omfattede funktionalitet og - vigtigst af alt - den indbyggede

automatiske kvalitetssikring. Systemets ufejlbarlighed er jo altafgørende, da eventuelle fejl kan få katastrofale følger.

Vores samarbejdspartner EIVA A/S har herefter programmeret og

sammensat soft- og hardware til systemet. SensorSurvey tilvejebragte desuden grundlaget for den endelige verifikation af systemets nøjagtighed.

Læs artikel er →

​Erhvervs- og lystbådehavne søger ofte råd og vejledning om optimering af oprensnings eller uddybnings projekter

SensorSurvey har gennem tiden rådgivet om, og projekteret uddybningsmodeller til sejlrender, moler, kystsikring og havafsnit i en lang række havne.

Vi nøjes ikke med at aflevere farvestrålende kort med dybder - nej vi

arbejder videre med data. Vi analyserer og giver på den baggrund kvalificeret rådgivning om tilrettelæggelsen af oprensningskampagner, udbygning og ændringer af anlæggene.

Vi har bl.a. hjulpet havnene i Randers, Kolding , Bandholm, Vordingborg,

Kalundborg, Skive og ikke mindst Lindø med optimering af forholdene på havbunden og i sejlrenderne.

​Lindø Port of Odense - Tilsyn

Lindø Port of Odense har i 2020 fået leveret et af årtiets største havneudvidelser på hele 450.000 m2 med tilhørende udvidelse af sejlrende og havbassin til 11 meters dybde.

SensorSurvey A/S har været involveret på bygherrens side lige fra projektets start. Ud over at tilvejebringe store dele af grundlaget for projektering af det nye havneområde på Lindø, har vi også udarbejdet specifikationerne for uddybnings entreprenøren, Jan de Nul’s arbejder med egenkontrol og kvalitetssikring af den løbende søopmåling.

SensorSurvey AS har i perioden desuden fungeret som en del af bygherrens tilsyn, ligesom vi har stået for myndighedskontakten for at sikre en korrekt opdatering af de fysiske og digitale søkort og havneplaner.

​Naturdæmning - fra plan til projekt

Forud for etablering af det 450.000 m store havneområde på Lindø er der opført en Naturdæmning som skærm mod omgivelserne og fundament for de tre vindmøller.

SensorSurvey A/S har på baggrund af bl.a. VVM redegørelsen koordineret og projekteret dæmningsanlægget.

Dette omfatter også beregning og optimering af mængder, omlægning af sejlrende til Boels Bro lystbådehavn samt forhandlinger med Energi Fyn om den nøjagtige placering af vindmøller på dæmningen.

Vi tog os samtidig af bygherre kontrollen under opførelsen og afregning af korrekte mængder samt efterfølgende sætningsmålinger.

Kontaktformation

Sensorsurvey A/S

Bülowsvej 18

5230 Odense M

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: +45 26 77 12 16

E-mail: info@sensorsurvey.dk

CVR: 38758764

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.