​Professionel SøOPMÅLING ​

Vi har udført søopmåling siden år 2000. Fra vores base på Lindø dækker vi hele Danmark - og lidt til.

Vi søger nye ​medarbejdere til vores team

Job beskrivelse

Professionel Søopmåling

Vores viden og omhu - er jeres sikkerhed for et korrekt resultat

Vi tør godt kalde os Danmarks mest aktive søopmålingsvirksomhed, da vi årligt udfører mere end 100 enkeltopgaver for vores trofaste kunder.

Vi har fokus på nøjagtighed og detaljer ved opmålingen, da det er vigtigt for vores kunder at kunne stole på resultaterne. Derfor investerer vi til stadighed i det bedste udstyr og de bedste medarbejdere.

Vi gør en indsats for at fremme ”Best Practice” indenfor branchen og vi går gerne forrest.

”Det er summen af de mange fejlkilder i hele opmålings systemet, de valgte metoder, procedurerne, den efterfølgende dataprocessering og personalets faglighed - der tilsammen afgør nøjagtigheden af en søopmåling”

​Flemming Christensen

Landinspektør

Søopmåler siden 1992

Præcis og uvildig kontrol af dybden i havne og sejlrender

Sikre og optimale besejlingsforhold kræver dokumentation og jævnlig kontrol af dybden i sejlrende og havn. Kendskab til den nøjagtige dybde gør det muligt for lodser og skibe at udnytte den tilgængelige dybde maksimalt.

Havnens kunder kan med en søopmåling fra SensorSurvey udnytte en større del af skibenes lastevne til gavn for økonomien og ikke mindst miljøet. SensorSurvey har udviklet løsninger til overvågning og opmåling af forholdene.

Vi udfører ligeledes uvildig kontrol af oprensnings- eller uddybningsarbejder med industriens mest nøjagtige opmålingssystem. 

SensorSurvey har fokus på alle detaljer.

Kortlægning af havneværker med cm-præcision

Havneværkerne - altså kajer, moler og andre undervandsværker repræsenterer hovedparten af en havns værdi. Som havn vil man selvfølgelig gerne kende tilstanden af disse værker. Men hvordan udfører man en på alle måder sikker og fyldestgørende inspektion af disse værker.

Fordi vi scanner med industriens absolut bedste 700 kHz ekkolod (åbningsvinkel på bare 0.3 ˚) kan vi få alle detaljerne med. Vi kan dokumentere huller i kajvæggen på bare 30-40mm og se forskydninger i betonspuns, på blot 15-20 mm. Derfor kan vi udpege potentielt problematiske områder og ingeniørerne kan herefter beslutte sig for yderligere undersøgelser.

Mange havne og rådgivende ingeniører har efterhånden fundet ud af, at en Vertikal 3D Scanning af havens værker er et fremragende grundlag for vurdering af anlæggets tilstand.

Så i stedet for at lade en dykker svømme rundt i hele havnen, kan vi nu sende ham ned på præcist det sted hvor vi har mistanke om fejl – og han ved endda på forhånd hvad han skal se efter. Typisk reducerer det dykkertiden med 80%.

SensorSurvey A/S har indtil videre (2020) scannet mere end 90 km kajer og havneværker for mere end 25 forskellige kunder. Scanningerne er udført med det eneste egnede MultiBeam system - et R2Sonic 2024 med den mindst mulige åbningsvinkel på kun 0.3 ˚ . Det fås ganske simpelt ikke bedre...

Komplet 3D søopmåling fra bund til top

SensorSurvey udfører også 3D kortlægninger af alle typer anlæg både under og over vand.

Som en af de eneste entreprenører kan vi skråtstille vores MultiBeam ekkolod så det fokuserer på detaljer der hvor vi ikke kan sejle.  Vi kan således kortlægge områder under broer eller på pladserne bag pælerækkerne med stor nøjagtighed. Over vandet overtager en Lidar Laser opmålingen. Der skabes således en sømløs overgang mellem de to verdener. 

3D data bliver i mange tilfælde brugt som et super præcist projekterings grundlag - F.eks kan dimensionen på stenene i den gamle mole nu måles med cm nøjagtighed.​

Kundens rådgiver kan således bestemme om stenene kan genbruges eller om der skal købes nye sten i Norge. Det kan potentielt spare bygherren mange penge.​

Lokalisering af kabler, rørledninger og fortidsfund

SensorSurvey lokaliserer gasledninger, vandledninger og elkabler på eller i havbunden. Til dette arbejde anvender mange forskellige instrumenter, f.eks. MultiBeam - SideScan Sonar - Seismisk Pinger - Magnetometer eller Undervandsvideo Droner.


Ligesom på landjorden skal arkæologerne have en chance for at undersøge havbunden for fortidsminder, inden anlægsarbejderne går i gang. SensorSurvey leverer de nødvendig data til museerne.

Senest har vi udført en komplet marinearkæologis korlægning i forbindelse med renovering af en række elkabler på havbunden, ligesom vi har eftersøgt vandledninger med ukendt beliggenhed, undersøgt havbunden for den bæreevne osv.

Rådgivning om optimale løsninger

Vi rådgiver vores kunder på baggrund af en solid teoretisk viden og de erfaringer som vi har erhvervet efter godt 20 år i branchen .

Komplette 3D opmålinger under og over vand , danner det bedst mulige grundlag for en præcis projektering. Vi anvender det ultra præcise MultiBeam system til at måle under vand, og over vand registrerer vi enhver detalje med et Lidar Laser system, monteret øverst på båden.

Vi afleverer analyseresultaterne sammen med rapporter , der udpeger de problematiske områder der bør inspiceres nøjere. SensorSurvey kan udføre denne inspektion med vores egen fjernstyrede undervandsdrone, eller vi kan sende en dykker ned, for at se nærmere på skaderne. 

3D modeller og mængde beregninger

SensorSurvey omdanner også udbudsdokumenterne til digitale 3D modeller modeller som entreprenørerne anvender til at guide deres store maskiner, når de uddyber, oprenser, eller bygger nye havne og sejlrender.

​Vi anvender de samme modeller til at beregne præcise teoretiske mængder i forbindelse med projektering og tilbudsgivning, eller som dokumentation for oprensede mængder.

For en mængdeberegning er ikke ”bare” en mængdeberegning til et fast niveau. Betales der for overdybder og skal der reduceres for en for dyb oprensning - er der tilflydt materialer i byggeperioden og kan det dokumenteres hvor det kommer fra - ja så skal der kompenseres for det. Alt sammen beregninger som vi foretager med maksimal præcision.

Målet med vort arbejde er altid, at levere en beregning af mængderne der kommer så tæt på det faktiske mængde og altid i forhold til kontraktens bestemmelser.​

Fri adgang til vores vragarkiv

SensorSurvey deler gerne ud. Så her finder du vej til vores vragarkiv med centimeter nøjagtige data fra en lang række danske vragpositioner.

Sammen med vores software leverandør EIVA A/S giver vi jer nu muligheden for at

sidde hjemme i den varme stue og se på vrag fra dykkerens perspektiv.​

Følg SensorSurvey A/S
​på Facebook​

Følg os og få større indblik i vores hverdag.

Kontaktformation

Sensorsurvey A/S

Bülowsvej 18

5230 Odense M

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Telefon: +45 26 77 12 16

E-mail: info@sensorsurvey.dk

CVR: 38758764

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket

Mails besvares alle dage.